សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងបណ្តាសារពត៍មាននានា

សន្និសិទសារពត៍មានស្ដីពីសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារពត៍មានទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ។ អាស័យដ្ឋានខាងក្រោម គឺជា អត្ថបទពត៍មាន បទសម្ភាសតាមវិទ្ យុនិងរបាយការណ៍ជាវីដេអូ ។

Phnom Penh Post:

Kingdom slips in TI’s graft index

The Cambodia Daily:

Cambodia Gets Slammed in Yearly Corruption Index – Again 

The Khmer Times

Cambodia still plagued by corruption: TI

The SEA GLOBE

Cambodia still most corrupt country in Southeast Asia, says Transparency International

DSC05754.JPG

VOA:

អង្គការតម្លាភាព៖ កម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពុករលួយជាងគេនៅអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៦

RFA:

របាយការណ៍បង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់

វីដេអូ

 

RFI: បទសម្ភាសន៍

លោកព្រាប កុល៖កម្ពុជាមិនទាន់បង្ហាញកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដល់អ្នកជំនាញនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

VOD- Hotnews

របាយការណ៍៖ កម្ពុជានៅតែមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់ 

Thmey Thmey:

រយៈពេលបីឆ្នាំ អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា មិនត្រូវបានកាត់បន្ថយ

This post is also available in: អង់​គ្លេស