Report Corruption by phone 092/069/060 57 87 87 Report Online

ទាក់ទងមកកាន់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាតាមរយៈអុីមែល

    អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

    ផ្ទះលេខ ១៣ ផ្លូវលេខ ៥៥៤ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ខទួលគោក, ១២១៥១, រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

    (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣​ ៦៨១ / (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៣​ ៦៨២
    Website: www.ticambodia.org
    Global Website: www.transparency.org