Report Corruption by phone 1292 or 7777 or Report Online

សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ២០១៩

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ – លេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងប៊ែរឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ចេញផ្សាយនូវលទ្ធផលសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៩នាថ្ងៃនេះ។ សន្ទស្សន៍នេះចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេស និងដែនដីសរុបចំនួន១៨០ ដោយផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់អ្នកឯកទេស និងអ្នកជំនាញផ្នែកធុរកិច្ច អំពីកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ដោយប្រើប្រាស់មាត្រដ្ឋានពិន្ទុពី០(សូន្យ) ទៅ១០០(មួយរយ) ដែល០ពិន្ទុមានន័យថាពុករលួយខ្លាំង ហើយ១០០ពិន្ទុគឺស្អាតស្អំខ្លាំង។ សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយគឺជាសូចនាករកម្រិតសកលឈានមុខ ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ ដោយបង្ហាញពីកម្រិតនៃអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក។

ជាសកល សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៩ បង្ហាញថា ប្រទេសភាគច្រើនមានភាពប្រសើរឡើងតិចតួច ឬមិនមានភាពប្រសើរឡើងសោះឡើយ ក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយ។ ជាងពីរភាគបីនៃប្រទេសទាំងអស់នោះទទួលបានពិន្ទុតិចជាង ៥០ ខណៈដែលពិន្ទុជាមធ្យមគឺត្រឹមតែ ៤៣ ប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២មក មានប្រទេសតែ២២ប៉ុណ្ណោះ ដែលមានភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ខណៈដែលប្រទេសចំនួន២១ផ្សេងទៀតបែរជាទទួលបានពិន្ទុធ្លាក់ចុះទៅវិញ។ ប្រទេសដទៃទៀតមានភាពប្រសើរឡើងតិចតួច ឬមិនមានភាពប្រសើរឡើងសោះឡើយ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមក។ បើប្រៀបធៀបកម្រិតតំបន់ តំបន់ដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ គឺអឺរ៉ុបខាងលិច ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៦៦។ តំបន់ដែលទទួលបានពិន្ទុទាបជាងគេ គឺអនុតំបន់សាហារ៉ា (អាហ្វ្រិច) ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៣២ ហើយអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីកណ្ដាល មានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៣៥។ តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៤៥ បន្ទាប់ពីមានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៤៤ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ដែលនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីភាពជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់នេះ។

ការវិភាគលើលទ្ធផលជាសកលក៏បង្ហាញផងដែរថា ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុប្រសើរសម្រាប់សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ ក៏ជាប្រទេសដែលបានអនុវត្តខ្លាំងទៅលើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោត និងជាប្រទេសដែលមានការពិគ្រោះយោបល់ទូលំទូលាយក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយ។ ផ្ទុយមកវិញ ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាតុល្យភាពអំណាច ខណៈពេលដែលបុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាល និងខ្វះការចូលរួមទូលំទូលាយក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្ត។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រទេសដែលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវ ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៧០ ចំណែកប្រទេសដែលមិនទាន់មានច្បាប់នេះ ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៣៤ ឬប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅទន់ខ្សោយ ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមចំនួន ៣៥ តែប៉ុណ្ណោះ។ ៦០ភាគរយនៃប្រទេសនិងដែនដីដែលទទួលបានពិន្ទុប្រសើរតាំងពីឆ្នាំ២០១២មក ក៏ជាប្រទេសដែលបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជុំវិញការគ្រប់គ្រងការបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោត។ ដូច្នេះ ការកាត់ផ្តាច់ឥទ្ធិពលនៃលុយរបស់អ្នកមានទៅលើនយោបាយ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈ និងទប់ស្កាត់បាននូវឱកាសពុករលួយ។

លទ្ធផលនៃសន្ទស្សន៍ក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញថា ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន ២០ពិន្ទុ លើពិន្ទុអតិបរមា ១០០ គឺជាពិន្ទុ ដដែលធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ កម្ពុជាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី១៦២ ក្នុងចំណោមប្រទេស និងដែនដីសរុបចំនួន ១៨០ ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការវាយតម្លៃ។ នៅកម្រិតតំបន់ ប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមានពិន្ទុទាបជាងគេទី៣ នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច នៅលើតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន និងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏ជាប្រទេសមានពិន្ទុទាបជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរ។ ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ាន ទទួលបានពិន្ទុចម្រុះ។ ប្រទេសសិង្ហបុរីបន្តស្ថិតនៅកំពូលតារាង ជាប្រទេសលេខរៀងទី៤ ដែលស្អាតស្អំបំផុតក្នុងពិភពលោក បើទោះជាទទួលបានពិន្ទុដដែលដូចឆ្នាំមុន។ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងវៀតណាមជាប្រទេសតែ២ប៉ុណ្ណោះដែលមានពិន្ទុកើនឡើងពី៤៧ទៅ៥៣ និង ៣៣ទៅ៣៧ រៀងគ្នា។ ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីក៏កើន២ពិន្ទុបន្ថែមពី ៣៨ទៅ៤០ ខណៈប្រទេស ហ្វីលីពីនជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងតំបន់ដែលធ្លាក់ពិន្ទុពី៣៦មក៣៤។ ចំណែកប្រទេសថៃ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជារក្សាពិន្ទុនៅដដែល។

លទ្ធផលនេះចង្អុលបង្ហាញថា ទោះបីជាកម្ពុជាសម្រេចបាននូវលទ្ធផលជាក់លាក់មួយចំនួន ដូចជា៖ ភាពប្រសើរឡើងនៃការកៀរគរធនធាន និងកំណែលម្អការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប៉ុន្តែការប្រសើរឡើងនេះមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយល់ឃើញជារួមរបស់អ្នកជំនាញនិងធុរជននោះទេ ជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំ និងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយ។ កំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធ និងស៊ីជម្រៅសំខាន់ៗជាពិសេសទាក់ទងនឹងនីតិរដ្ឋ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ មានភាពប្រសើរឡើងតិចតួច ឬមិនប្រសើរឡើងទាល់តែសោះ។ ប្រទេសកម្ពុជានៅតែទទួលបានពិន្ទុទាបខ្លាំង ក្នុងសន្ទស្សន៍ស្ដីពីនីតិរដ្ឋរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក (WJP) និងគម្រោងនៃភាពផ្សេងគ្នានៃប្រជាធិបតេយ្យ (VDEM) ដែលវាស់វែងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងការកែលម្អនីតិរដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

លោក ប៉ិច ពិសី នាយកប្រតិបត្តិស្តីទីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា “កម្ពុជាបានបោះជំហានជាវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតាមវិស័យនានា ដែលបាននាំមកនូវលទ្ធផលគួរឱ្យពេញចិត្តខ្លះ ដូចជា៖ ការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយតូច និងការបង្កើនចំណូលថវិកា តាមរយៈការប្រមូលសារពើពន្ធ និងសេវាកម្មគយ អរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែទម្រង់ទាំងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំ និងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយឱ្យត្រឹមត្រូវទេនោះ អំពើពុករលួយនឹងបន្តបង្កើតភាពអយុត្តិធម៌សង្គម និងបង្កជាហានិភ័យដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលចំបាច់ត្រូវបង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាប្រព័ន្ធ និងស៊ីជម្រៅ ” ។

ជាថ្មីម្តងទៀត អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពន្លឿនរបៀបវារៈកំណែទម្រង់ជាច្រើនទៀតដែលជាចំណុចអាទិភាព។ ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងការអនុម័តឱ្យបានទាន់ពេលវេលានូវបទប្បញ្ញត្តិដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈ និងការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ គឺជាជំហានចាំបាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ការពង្រឹងស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋ និងដោះស្រាយគម្លាតរវាងបទប្បញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាវិធានការដ៏ចាំបាច់។ ការគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជាបន្ទាន់នូវយន្តការធានាគណនេយ្យភាពដ៏គួរឱ្យទុកចិត្ត ក៏ដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងធានាតុល្យភាពអំណាចទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាចូលរួមអបអរសាទរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបាននូវផ្លែផ្កាគួរឱ្យកត់សម្គាល់លើការកៀរគរធនធាន ប៉ុន្តែជាការចាំបាច់ផងដែរសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការឱ្យសាធារណជន ទទួលបានព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យរបស់អ្នកបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ ដើម្បីជំរុញឱ្យមានតម្លាភាព ក្នុងទិសដៅបង្កើតជាបរិយាកាសជឿទុកចិត្តទៅដល់វិស័យឯកជន និងជំនឿចិត្តរបស់អ្នកបង់ពន្ធផងដែរ។ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាប្តេជ្ញា និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការជួយអនុវត្តកំណែទម្រង់សំខាន់ៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងនីតិរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ព័ត៌មានស្តីអំពីសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ

សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ ដែលធ្វើចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងលើទំហំនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈទៅតាមប្រទេស និងដែនដីនីមួយៗនៅលើសកលលោក តាមរយៈការដាក់ពិន្ទុតាមមាត្រដ្ឋានពី ០ពិន្ទុ (ពុករលួយខ្លាំង) ទៅ ១០០ពិន្ទុ (ស្អាតស្អំខ្លាំង)។ សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយត្រូវបានគណនា និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់ប្រភពទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នដែលមានកិត្តិនាមជាច្រើន ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ធុរជន និងអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសទៅលើទំហំនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈ។

សន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៩ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងចំពោះប្រទេស និងដែនដី សរុបចំនួន ១៨០ ដោយពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរហូតដល់ចំនួន ១៣ទិន្នន័យ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវាយតម្លៃ និងទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ធុរជន និងអ្នកជំនាញនានា។ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ប្រភពទិន្នន័យសរុបចំនួន ៨ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាពិន្ទុសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ មានដូចជា៖

១. សន្ទស្សន៍នៃបម្រែបម្រួលរបស់មូលនិធិ Bertelsmann ឆ្នាំ២០២០

២. ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យប្រចាំប្រទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារសេដ្ឋវិទូ ឆ្នាំ២០១៩

៣. ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យប្រចាំប្រទេសស្តីពីការយល់ដឹងជាសកល ឆ្នាំ២០១៨

៤. ទីភ្នាក់ងារប្រឹក្សាហានិភ័យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩

៥. ការវាយតម្លៃស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៨

៦. ការស្ទង់មតិពីធុរជនរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (EOS) ឆ្នាំ២០១៩

៧. សន្ទស្សន៍ស្ដីពីនីតិរដ្ឋរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៩

៨. គម្រោងនៃភាពផ្សេងគ្នានៃប្រជាធិបតេយ្យ (V-Dem) ឆ្នាំ២០១៩។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលទ្ធផល និងប្រភពទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ សូមចូលទៅកាន់៖ www.transparency.org

សម្រាប់សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ សូមចុច

សម្រាប់លទ្ធផលសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៩ សូមចុច

សម្រាប់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ២០១៩ សូមចុច

សម្រាប់សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់ សូមចុច

សម្រាប់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវសង្ខេប សូមចុច

###

អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឈានមុខក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

 

សម្រាប់ការធ្វើបទសម្ភាសន៍សូមទំនាក់ទំនង៖

  • លោក ប៉ិច ពិសី នាយកប្រតិបត្តិស្ដីទី

ទូរស័ព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ០៨៩ ៩៧២ ៦២០

អ៊ីមែល៖ piseypech@ticambodia.org

CPI 2019 Press Release Cambodia

PRESS RELEASE

Phnom Penh, 23 January 2020 – Transparency International Secretariat in Berlin, Germany, releases the results of the 2019 Corruption Perceptions Index (CPI) today. The index, which ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption according to experts and private sector professionals, uses a scale of 0 (zero) to 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. The CPI is the leading global indicator of public sector corruption, offering a yearly snapshot of the relative degree of corruption by ranking countries from all over the globe.

Globally, the 2019 CPI reveals that a majority of countries are showing little to no improvement in tackling corruption. More than two thirds of countries score below 50 on the CPI, with an average score of just 43. Since 2012, only 22 countries have significantly improved their CPI scores while 21 countries have significantly decreased their scores. The remaining countries have made little to no progress in the fight against corruption in recent years. By regional comparisons, the highest scoring region is Western Europe with an average score of 66. The lowest scoring regions are Sub-Saharan Africa (32), and Eastern Europe and Central Asia (35). The Asia Pacific receives an average score of 45 after many consecutive years of an average score of 44, illustrating general stagnation across the region.

Analysis of global results also reveals that countries that perform well on the CPI also have stronger enforcement of campaign finance regulations and broader consultation in policy decisions.  Conversely, countries with lower CPI scores experience an uneven balance of power, where a few wealthy individuals control government purse strings and decision-making. For instance, countries where campaign finance regulations are comprehensive and systematically enforced have an average score of 70 on the CPI, whereas countries where such regulations either don’t exist or are poorly enforced score an average of just 34 or 35 respectively. Sixty per cent of the countries that significantly improved their CPI scores since 2012 have also strengthened regulations around campaign donations. Therefore, keeping big money out of politics is essential to ensuring political decision-making serves the public interest and curbing opportunities for corrupt deals.

This year’s results show that Cambodia receives a score of 20 out of a total 100, which is the same as last year. The country is ranked 162 in the global ranking among 180 countries and territories. From a regional perspective, Cambodia continues to receive the third lowest score in the Asia Pacific, only above Afghanistan and North Korea, and the lowest score in the ASEAN region. The ASEAN countries receive mixed results. Singapore continuously stays at the top ranking as the fourth cleanest country of the world although its score remains the same. Malaysia and Vietnam are the only countries that have seen its scores increase from 47 to 53 and 33 to 37 respectively. Indonesia has also gained two additional points from 38 to 40 while the Philippines is the only in the region that has witnessed a decline of score from 36 to 34. Thailand, Lao PDR, Myanmar and Cambodia’s scores remain the same.

Cambodia’s result indicates that although Cambodia has made some progress in certain areas such as resource mobilisation and improvement of local public services, the progress has not changed the overall perception of experts and business executives especially with grand and political corruptions. Key structural and systematic reforms – in particular with regard to strengthening rule of law and justice – have made little to no progress. Cambodia remains to receive very low scores for World Justice Project Rule of Law Index and Varieties of Democracy Project, which measure countries’ efforts to advance the rule of law and democratic development respectively.

“Cambodia has made some positive steps to address sectoral corruptions which yield some encouraging results for instance decreasing petty corruption and increasing revenue collection from taxes and custom services thanks to reform efforts. However, if grand and political corruptions are not addressed properly, corruption will continue to create social injustice and development risks for Cambodia”, said Pech Pisey, Acting Executive Director of TI Cambodia, “The government needs to show seriousness in addressing systematic corruptions.”

TI Cambodia once again calls upon the Cambodian authorities to step up its reform agendas as a matter of priority. Amending anti-corruption law, especially with regard to asset declaration, and adoption of regulations that promote citizens’ access to public information and protect whistle-blowers are necessary steps to fighting against corruption. Strengthening the institutions responsible for promotion of rule of law and justice and addressing implementation gap between anti-corruption legislations, practices and enforcements are very necessary. Supporting civil society organisations and free/independent media is equally crucial. More importantly Cambodia urgently needs to establish reliable accountability mechanisms, as well as creating checks and balances at both national and sub-national levels. While TI Cambodia congrats the government for the significant improvement in resource mobilisation, it is equally necessary for the government to promote transparency involving collected revenues by providing public access to tax payer data. This would create a better playing field for private sector and building public trust. TI Cambodia is committed and stands ready to engage with all relevant stakeholders to help implement key reform agendas in order to promote greater transparency, accountability and rule of law.

About the Corruption Perceptions Index

First established in 1995, the Corruption Perceptions Index (CPI) is a composite index that ranks countries and territories from around the globe based on how corrupt their public sector is perceived to be, from a scale of 0 (very corrupt) to 100 (very clean). It aggregates data from a number of different reputable sources that provide perceptions of business people and in-country experts of the level of corruption in the public sector.

The 2019 CPI ranks 180 countries and territories, drawing on up to 13 surveys covering expert assessments and views of business people. In the case of Cambodia, eight sources were used – namely:

Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020

Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2019

Global Insight Country Risk Ratings 2018

Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2019

World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018

World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019

World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2019

Varieties of Democracy (V-Dem) 2019

For a full list of result and relevant data sources, visit: www.transparency.org

For Press release CPI 2019, Please Click here

For CPI Result 2019, Please Click here

For CPI Methodology, Please Click here

For Frequently Asked Question, Please Click here

For Short Methodology Note, Please Click here

For Technical Methodology, Please Click here

###

Transparency International is the civil society organisation leading the fight against corruption.

 

Media Contacts:

Pech Pisey, Acting Executive Director of Transparency International Cambodia, (+855) 89 972 620, piseypech@ticambodia.org