អំពីក្រុមការងារ

លោក ព្រាប កុល
នាយកប្រតិបត្តិ
kolpreap@ticambodia.org / kolpreap@gmail.com

លោក ព្រាប កុល គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាស្ថានិកអង្គការនេះ លោកកុល បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ស្ថាប័ន ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ក៏ដូចជាការស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់អង្គការផងដែរ។ លោក ធ្លាប់បម្រើការងារនៅសម្ព័ន្ធ UNCAC (អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ) ក្នុងតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច អំឡុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។

តាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារជាង១៨ឆ្នាំ នៅតាមអង្គការអន្តរជាតិ និងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន លោកកុល មានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ច គណនេយ្យភាពសង្គម និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ លោក ធ្លាប់បម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាកម្មវិធីនៅធនាគារពិភពលោកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ ជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា(NDI) និងធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយអង្គការបេសកកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាផងដែរ។

លោក កុល បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសង្កេតការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិ និងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពីសាកលវិទ្យាល័យ Pasque Country នៃប្រទេសអេស៉្បាញ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា វីញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេសពីមជ្ឈមណ្ឌលអូស្រ្តាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល (ACE) វិញ្ញាបនបត្រពីមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំសាកលនៃសាកលវិទ្យាល័យអូហាយ៉ូ (OHIO) សហរដ្ឋអាមេរិក វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈផ្នែកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ ពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាពីសភានៅចក្រភពអង់គ្លេស និងវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងគណនេយ្យភាពសង្គមពីសាលាអាតេណេអូ (Ateneo School of Government) ប្រទេសហ្វីលីពីន។ លោក កុល គឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទំនាក់ទំនង ដែលទទួលស្គាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌល Oxford សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃចក្រភពអង់គ្លេស។

លោកកុល ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតសន្តិភាពនៃសហព័ន្ធសន្តិភាពសាកល (UPF) តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។


លោក ប៉ិច ពិសី
នាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់
piseypech@ticambodia.org

លោក ប៉ិច ពិសី បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ លោក ពិសី មានជំនាញគ្រប់គ្រង និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនផ្នែកសង្គមកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាផ្នែកការងារលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គោលនយោបាយជាតិ អភិបាលកិច្ចល្អ និងប្រសិទ្ធភាពជំនួយ ដែលជំនាញ និងបទពិសោធន៍ទាំងនេះ លោកទទួលបានពីការបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ អស់រយៈពេលជាង១៣ឆ្នាំ ជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដូចជា៖ អង្គការឃែរអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា (CARE International) សមាគម Haringey សម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងសហគមន៍ (HAVCO) នៅទីក្រុងឡុងដ៍ អង្គការយូណេស្កូ (UNESCO) កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) និងអង្គការ BBC Media Action។ លោក ពិសី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសាកលភាវូបនីយកម្ម ការអភិវឌ្ឍ និងអន្តរកាលពីសាកលវិទ្យាល័យ Westminster នៃទីក្រុងឡុងដ៍ចក្រភពអង់គ្លេស និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកទស្សនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។


លោក ស៊ុន ឡុង
នាយកប្រតិបត្តិការជាន់ខ្ពស់
longsun@ticambodia.org

លោក ស៊ុន ឡុង បានចូលរួមក្រុមជាមួយក្រុមការងារនាខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។ ស្ទើរតែ២៣ឆ្នាំ នៅក្នុងជីវិតការងាររបស់លោក លោក ឡុង បានបម្រើការងារនៅអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជា៖ អង្គការDanChurchAid/ ChristianAid (DCA/CA) តួនាទីជាប្រធានសម្របសម្រួលផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស អង្គការAcademy for Educational Development (AED) តួនាទីជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ អង្គការ Pharmaciens Sans Frontieres (PSF) តួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលនៅវិទ្យាស្ថានInstitute to Serve Facilitators of Development (VBNK) តួនាទីជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុនៅអង្គការServices for the Health in Asian and African Regions (SHARE) តួនាទីជាមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ “អ៊ុនតាក់” (UNTAC) តួនាទីជាអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស។

អំឡុងពេលនោះ លោកឡុង បានរៀនសូត្រ ក៏ដូចជាបានចែករំណែកចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់លោកនៅក្នុងស្ថាប័ន ដៃគូការងារ សហការរី ដែលលោកបានបំពេញការងារជាមួយ។ ជំនាញ បទពិសោធន៍ និងអាជីពការងាររបស់លោកមានដូចជា៖ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយនានារបស់អង្គការ ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងការកសាងសមត្ថភាព ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុស្ស រដ្ឋបាល លទ្ធកម្ម ភស្ដុភា និងការិយាល័យ។ លោកឡុង ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកតំណាងយុវជនកម្ពុជាក្នុងសន្និសិទអន្តរជាតិស្ដីពីមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍ (ICPD+5) នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ នៅឆ្នាំ១៩៩៩ ដោយមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន(UNFPA) និងមូលនិធិប្រជាជនពិភពលោក(WPF)។ លោក ឡុង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យAustralia’s Charles Sturt បរិញ្ញាបត្រជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យPreston និងសញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យពីមហាវិទ្យាល័យ Region College។ បន្ថែមពីនេះទៀត លោកធ្លាប់បានចូលរួម និងរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល វេទិកាសាធារណៈជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តំបន់អាស៊ី និងអឺរ៉ុបផងដែរ។


លោក សៀង ម៉េងអូន
ប្រធានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស
mengaunseang@ticambodia.org

លោក សៀង ម៉េងអូន បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។ លោក ម៉េងអូន បានបម្រើការងារនៅអង្គការក្នុងស្រុក និងអង្គការអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា រយៈពេលជិត១៦ឆ្នាំ។ លោក ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ផ្នែករដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារជាជំនួយការប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យប្រចាំតំបន់នៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស (CIHR) ជំនួយការរដ្ឋបាល និងសម្ភារៈនៃអង្គការ Lutheran World Federation (LWF) ជំនួយការរដ្ឋបាលនៃអង្កការផេកកម្ពុជា (Pact Cambodia) ហើយលោកត្រូវបានដំឡើងតំណែងបន្តបន្ទាប់ជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាល មន្ត្រីរដ្ឋបាល មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស។ បន្ទាប់មក លោកបានបម្រើការនៅគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) ជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស។ លោកម៉េងអូន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នៅឆ្នាំ២០០៨ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០០០។


លោក បូ ឌីណេរ
មន្ត្រីលទ្ធកម្ម
dinebo@ticambodia.org

លោក បូ ឌីណេរ បានចូលបម្រើការនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានាខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីលទ្ធកម្ម។ លោកឌីណេរ បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មឆ្នាំ២០០៧ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង១២ឆ្នាំ ក្នុងការងារធ្វើលទ្ធកម្ម ការងាររដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់កម្មវិធី និងជំនួយការកម្មវិធីដើម្បីរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីថ្មី ថែមទាំងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការ សហគមន៍ និងជាអ្នកធ្វើបទបង្ហាញពីកម្មវិធីនៅពេលប្រជុំម្ដងៗ។ មុនពេលចូលបម្រើការនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា លោក ឌីណេរ បានធ្វើការនៅអង្គការផេកកម្ពុជា (Pact Cambodia) តួនាទីជាមន្ត្រីរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សដែលលោកបានរៀបចំគោលការណ៍រដ្ឋបាល ក៏ដូចជាសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ស្ថាប័នផងដែរ។


កញ្ញា យឹម សុខលីម
ជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
soklimyim@ticambodia.org

កញ្ញា យឹម សុខលីម បានចូលរួមក្រុមការងារជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ដោយមានតួនាទីជាអ្នកហាត់ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ៦ខែក្រោយមកក្លាយជាជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រោយមកក្លាយជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ អំឡុងពេលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ កញ្ញា បានហាត់ការផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ នៅអង្គការដៃគូរៀបចំការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ (CMDP) និងគម្រោងពង្រឹងសហគ្រិនធុនតូច និងមធ្យម (MSME) ព្រមទាំងធ្លាប់ជាគណនេយ្យករ នៅគម្រោងCPWFនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរ។ កញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យពីវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ។


កញ្ញា កែវ ស្រីស្រស់
ប្រធានទំនាក់ទំនង និងការគាំទ្រផ្នែកគ្រប់គ្រង
sreysroskeo@ticambodia.org

ស្រីស្រស់ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកសារពត៌មាន សន្តិភាព និងជម្លោះ នៅសាកលវិទ្យាល័យសហប្រជាជាតិសន្តិភាព។ កញ្ញា បានទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងពីស្ថាប័នល្បីៗជាច្រើនដូចជា អង្គការ BBC Media Action , អង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិ, ក្រុមហ៊ុន So Big Creative Co.,Ltd និង CAMFEBA។


លោក ប៉ែន រក្សា
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ – កម្មវិធីកំណែទម្រង់ និងការចូលរួមជាមួយវិស័យសាធារណៈ និងកម្មវិធីកសាង និងគាំទ្រភាពជាដៃគូ
raksapen@ticambodia.org

លោក ប៉ែន រក្សា បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។ លោក មានបទពិសោធន៍ការងារជាង១៧ឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ។ តាមរយៈចំណេះដឹងនៃការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្ម រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ លោក រក្សា បានបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ន ឯកជន និងសាធារណៈ ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ និងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជា៖ ក្រុមហ៊ុន Ariston ក្រុមហ៊ុនSL International គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ (MRC) ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) គម្រោងសម្របសម្រួល និងភាពជាដៃគូក្នុងការផ្ដល់ជំនួយ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)។ លោក រក្សា បានពាំនាំបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងការកសាងបណ្ដាញ និងភាពជាដៃគូជាដើម។ លោក ក៏មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីការវិភាគគោលនយោបាយ ការរៀបចំ និងការត្រួតពិនិត្យគម្រោងផងដែរ។ លោក រក្សា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងសាធារណៈពីសាលាជាតិរដ្ឋបាលនៃប្រទេសបារាំង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។


លោកស្រី សោម ច័ន្ទធីតា
មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ – កម្មវិធីកំណែទម្រង់ និងការចូលរួមជាមួយវិស័យសាធារណៈ និងកម្មវិធីកសាង និងគាំទ្រភាពជាដៃគូ
chanthidasom@ticambodia.org

លោកស្រី សោម ច័ន្ទធីតា បានចាប់ផ្តើមការងារជាមួយក្រុមការងារអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ ធីតា មានបទពិសោធន៍ជាង៧ឆ្នាំ ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នអប់រំ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជា៖ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អេស្ប៉ាញ គណៈកម្មាការទន្លេមេគង្គ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសអាឡឺម៉ង់។ ក្នុងពេលបំពេញការងារ ធីតា បានធ្វើការទៅលើផ្នែកជាច្រើនដូចជា៖ រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងស្រាវជ្រាវ ព្រមទាំងក្នុងវិស័យកំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលដូចជា៖ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាដើម។ ធីតា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនិរន្តរភាព ពីសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ២០១១ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ២០០៧ ព្រមទាំងបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស នៅឆ្នាំ២០០៧។


លោក ឈាង អម្រិត
ជំនួយការកម្មវិធី – កម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន
amrithchheang@ticambodia.org

លោក ឈាង អម្រិត បានចាប់ផ្តើមការងារជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ មុនចូលបម្រើការងារនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា លោក អម្រិត មានបទពិសោធន៍ រយៈពេល៣ឆ្នាំបម្រើការនៅតាមស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា៖ អង្គការយុវជនអាយស៊ែក ទីភ្នាក់ងារភីសខ័ររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិចប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា និងស្ថាប័នអប់រំ អាយ ឌី ភី អេឌ្យូខេសិន ខេមបូឌា។ អម្រិត មានបទពិសោធន៍ភាគច្រើនទៅលើផ្នែកការអនុវត្ត ការគាំទ្រគម្រោង ព្រមទាំងការបណ្តុះបណ្តាល។ អម្រិត ទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រចំនួនពីរ ពោលគឺ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ និងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះ នៅដើមឆ្នាំ២០១៥ អម្រិត ក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃ ផងដែរ។


កញ្ញា សូហ្វៀ អាស្ពេស៊ី អ៊ារៀស
ប្រធានកម្មវិធី – កម្មវិធីពង្រឹងសុចរិតភាពធុរកិច្ច
sophiaaspesiareias@ticambodia.org

កញ្ញា សូហ្វៀ អាស្ពេស៊ី អ៊ារៀស បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ មុនពេលចួលបម្រើការងារនៅទីនេះ កញ្ញា ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តជាមួយអង្គការគោលដៅយុត្តិធម៌ (Destination Justice) និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។ កន្លងមក កញ្ញាធ្លាប់បម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ និងគោលនយោបាយឱ្យក្រុមហ៊ុនកិច្ចការនយោបាយនៅឯទីក្រុងសាក្រាមេនតូ ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា។ បន្ថែមពីនេះ កញ្ញាអ៊ារៀស ធ្លាប់បម្រើការងាររយៈពេល២ឆ្នាំឱ្យសមាគមមេធាវីអាមេរិក ផ្តួចផ្តើមនីតិរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិក។ កញ្ញា បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិ ពីសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិអ៊ីលៀតនៃសាកលវិទ្យាល័យចចវ៉ាស៊ីនតោន និងកម្រិតសិក្សា J.D. ផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់សាន់តាក្លារ៉ា។ សព្វថ្ងៃ កញ្ញា ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរ។


លោកស្រី ហួត រតនៈ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធី – កម្មវិធីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ratanakhouth@ticambodia.org

លោកស្រី ហួត រតនៈ បានចាប់ផ្តើមការងារនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្ថាប័ន និងសមាជិកភាព។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង២០ឆ្នាំ ជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាច្រើនផ្នែកមានដូចជា៖ អភិបាលកិច្ច ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ការពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គមស៊ីវិលរួមមាន៖ ការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាព ស្ថាប័ន (OCA) សហគមន៍ (CPI) បណ្តាញ (ONA) ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល (GOPI) នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការដាក់ពិន្ទុសហគមន៍ (CSC)។ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពរួមមាន៖ ការរៀបចំក្របខណ្ឌការងារបណ្តុះបណ្តាល និងបង្រៀនផ្ទាល់លើជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកខាងលើ ព្រមទាំងមានការស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ក្របខណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (ISAF Tool) ។ ចំពោះសមាជិកភាពនៃវិជ្ជាជីវៈការងារ បច្ចុប្បន្នលោកស្រី ជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CCIM អង្គការ GADC អង្គការ BFD និងសមាជិកក្រុមការងារកម្ពុជាដើម្បីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សជាតិ និងអាស៊ាន។ លោកស្រីក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា រយៈពេល៤ឆ្នាំផងដែរ (២០១០-២០១៤) និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការផ្តល់យោបល់កម្មវិធីវិទ្យុឈ្មោះ “អភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន” វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០។ លោកស្រីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ី នៅក្នុង­ឆ្នាំ២០០៦  សញ្ញាបត្រផ្នែកគំនូរបច្ចេកទេសពីវិទ្យាស្ថាន PTU-៩២ នៅទីក្រុងលេនីនក្រាត (Sun Petersburg) ប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ១៩៨៧ សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពីមជ្ឈមណ្ឌលអូស្រ្តាលីសម្រាប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស (ACE) ឆ្នាំ១៩៩៤ និងវិញ្ញាបនប័ត្រ វគ្គ ISAF ២០១៤ វគ្គទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ២០១៤ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូ ពី ITD ២០១២ វគ្គគ្រប់គ្រងគម្រោង ពី OXCEL កម្ពុជា ២០១២ វគ្គការប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពស្ថាប័ន (OCA) ២០០៨ វគ្គ Octagon ២០០៥ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី MERL ចំនួន ៣វគ្គ ២០០៥ វគ្គគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Life Academy, ក្រុង Karlstad ប្រទេសស៊ុយអែដ ឆ្នាំ២០០១ និង វគ្គស្តីពី សង្គមអ៊ិនធឺណិត (Internet Society) នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ១៩៩៧។


កញ្ញា ហោ មួយស៊ាង
ជំនួយការកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ – កម្មវិធីកម្មវិធីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
mouyseanghor@ticambodia.org

កញ្ញា ហោ មួយស៊ាង បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីជួយគាំទ្រកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន។ កន្លងមក កញ្ញាធ្លាប់បម្រើការងារជាជំនួយការផ្នែកតស៊ូមតិ និងកសាងបណ្ដាញ នៅអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលជាអង្គការមួយធ្វើការលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងសិទ្ធិអ្នកដទៃ នៅលើដងផ្លូវ ។ កញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ពីសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា និងសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ព្រមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ជំនាញតស៊ូមតិផងដែរ។


លោក អ៊ឹម នរិន្ទ
មន្រ្តីសម្របសម្រួលកម្មវិធី – កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ តស៊ូមតិ និងប្រមូលមូលនិធិសាធារណៈ
norinim@ticambodia.org

លោក អ៊ឹម នរិន្ទ បានចូលបម្រើការងារនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ លោក នរិន្ទ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួនពីរ គឺ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សង្គមវិទ្យានយោបាយ ពីសាកលវិទ្យាល័យ London School of Economics and Political Science (LSE) នៃទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Malaya នៃទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ លោក នរិន្ទ ក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ IIC University of Technology (ឆ្នាំ២០០៨)។ លោក មានបទពិសោធន៍ការងារ ជាង៨ឆ្នាំជាមួយអង្គការលីកាដូក្នុងតួនាទីជាច្រើនដូចជា៖ មន្ត្រីឯកសារ មន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិកុមារ និងពលកម្មកុមារ និងមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិ។


លោក ខេង រដ្ឋា
ជំនួយការកម្មវិធី – កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ តស៊ូមតិ និងប្រមូលមូលនិធិសាធារណៈ
rathakheng@ticambodia.org

លោក ខេង រដ្ឋា បានចូលបម្រើការនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ មុនពេលធ្វើការងារនេះ រដ្ឋា គឺជាយុវជនមួយរូបដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល «ភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង»ជំនាន់ទី១ របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០១៤។ ក្រោយមក រដ្ឋា និងមិត្តភក្ដិ បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល កម្មវិធីយុទ្ធធានាការផ្សព្វផ្សាយ និងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោយរបស់យុវជនទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ រដ្ឋា ក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាជំនួយការកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន(YRDP)ដែលធ្វើការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវសង្គម និងក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្ម។ រដ្ឋា បានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សិក្ខាសាលា កិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកនយោបាយ កម្មវិធីទស្សនៈកិច្ចសិក្សាទៅតំបន់ផ្សេងៗ កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងអត្ថបទ ព្រមទាំងសកម្មភាពកសាងសមត្ថភាព និងស្មារតីក្រុម។ បន្ថែមពីនេះ រដ្ឋា ក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវជាច្រើនផងដែរ។ រដ្ឋា ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកប្រមូល និងបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងគុណវិស័យ និងបរិវិស័យ ជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សា FGD អ្នកកត់ត្រា មេក្រុម និងជំនួយការស្រាវជ្រាវ។ រដ្ឋា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឯកទេសចិត្តវិទ្យាដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍រដ្ឋពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។


កញ្ញា ឈន រក្សា
មន្រ្តីសម្របសម្រួលនៅខេត្តសៀមរាប
reaksharchhorn@ticambodia.org

កញ្ញា ឈន រក្សា ចូលរួមជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧។ នាងបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងពី
សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ អំឡុងពេលសិក្សា នាងធ្លាប់ ធ្វើជាបុគ្គលិក ហាត់ការនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ វីសិនហ្វាន ខេមបូឌា។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមក នាងធ្វើជាបុគ្គលិកគណនីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ស៊ីបីអឹម។


លោក ទៀន សាមមើឌី
មន្រ្តីសម្របសម្រួលនៅខេត្តកំពត
samedytein@ticambodia.org

លោក ទៀន សាមមើឌី បានចូលរួមជាមួយអង្គការតម្លាភាពម្ពុជា ក្នុងចាប់ពីខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ លោក ទៀន សាមមើឌី បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អង្គរខេមរាជំនាញ ច្បាប់សាធារណៈ ។ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគាត់បានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការ ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជា គាត់ភាគច្រើនធ្វើលើយុវជន ហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចាប់ការសិក្សាគាត់បានបំរើការក្នុងអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា អង្គការសម្ព័ន្ធសប្បុរសធម៏ ដែលកាងារភាគច្រើនរបស់គាត់ផ្តោតលើផែ្នកសុខភាព។បន្ថែមពីនោះគាត់ក៍ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជា ជាមន្ត្រីកម្មវិធី ដើម្បីលើកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៏នៅក្នុងសហគមន៏។


កញ្ញា ជា ស្រីពៅ
ជំនួយការគម្រោងនៅខេត្តព្រៃវែង
sreypovchea@ticambodia.org

កញ្ញា ជា ស្រីពៅ បានចូលរួមជាមួយអង្គការតម្លាភាពម្ពុជា ក្នុងចាប់ពី ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ ស្រីពៅ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ ស្រីពៅបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្ត ជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍ជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ឋសុខភាពកុមារ និងសុខភាពបន្តពូជ ហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចាប់ការសិក្សាគាត់បានបំរើការក្នុងអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា អង្គការសកម្មភាពដើម្បីសុខភាព ជាភ្នាក់ងារប័ណ្ណសុខភាពរយះពេល ១ឆ្នាំ។ គាត់ក៍ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនសីលាបង់រំលួស រយះពេល ២ឆ្នាំ ផងដែរ ជាអ្នកសម្របសម្រួសកម្ចីខ្នាតតូចដល់សហគមន៍។


កញ្ញា នក់ ស្រីលាភ
ជំនួយការគម្រោងនៅខេត្តបាត់ដំបង
sreyleapnouk@ticambodia.org

កញ្ញា នក់ ស្រីលាភ បានចូលបំរើការងារនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានតួនាទី ជាជំនួយការគម្រោងនៅការិយាល័យប្រចាំតំបន់ខេត្តបាត់ដំបង។ ស្រីលាភ បានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និង បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ   គណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ។ ស្រីលាភមានបទពិសោធន៍ជាង៣ឆ្នាំ ធ្វើការជាមួយ យុវជន លើវិស័យអភិបាលកិច្ចល្អ និង សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម។ មុនពេលចូលបំរើការងារនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នាងធ្វើការនៅអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ដោយមានតួនាទីជាបុគ្គលិកគម្រោង។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នាងកំពុងបន្តការសិក្សា បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម និរន្តរភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង។


កញ្ញា សឹម ស៊ុបព្រី
ជំនួយការ ធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល
soupryseum@ticambodia.org

កញ្ញា សឹម ស៊ុបព្រី ចាប់ផ្តើមចូលអង្គកាតម្លាភាពកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨។ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ សំរាប់បទពិសោធន៏ការងាររបស់គាត់គឺសរុបមានរយៈពេល៦ឆ្នាំហើយ។ មុននឹងចូលប្រលោកក្នុងអង្គកាតម្លាភាពកម្ពុជា កញ្ញាសឹម ស៊ុបព្រី ធ្លាប់ធ្វើការជាជំនួយការផលិតករ ជំនួយការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនួយការរដ្ឋបាល  និងមន្ត្រីធនធានមនុស្ស។ ក្រៅពីធ្វើការ កញ្ញាបានចូលរួមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ហើយជាពិសេសចូលរួមជួយសហគមន៍ និងសង្គមរបស់នាងឲ្យកាន់តែរីកចំរើនជាងមុន។ ដូច្នេះកញ្ញាអាចជាអ្នកតំណាងឲ្យការបង្កើតសន្តិភាពសំរាប់សហគមន៍របស់នាង។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ នាងបានទទួលពានជ័យលាភីតំណាងបុគ្គលិកល្អបំផុតសំរាប់ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។


កញ្ញា ឈឺន សុភា
ជំនួយការ ទំនាក់ទំនង
sopheachheun@ticambodia.org

កញ្ញាសុភា ឥឡូវកំពុងជានិស្សិតឆ្នាំទី៤នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាបរទេសជំនាញសិក្សាអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ ក្រៅពីការសិក្សារបស់នាង សុភា ក៏បានចូលរួមប្រឡូកក្នុងសង្គម ដូចជាធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងហ្វឹកហាត់ការងារ។ ជំហានដំបូងរបស់នាង សុភា បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅផ្នែកទីផ្សា និងលក់ នៃគម្រោងស្នាដៃ និងអនាគត ៣ (Achievement and Future 3)។ នៅឆ្នាំ២០១៧ កញ្ញាបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតយុវជនរបស់អង្គការយុវជនAIESEC កម្ពុជា ក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែឱ្យនិស្សិតបរទេស បន្ទាប់មកក៏ក្លាយសមាជិករបស់ អង្គការAIESEC។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអង្គការ AIESEC នៅឆ្នាំ២០១៨ សុភា ក៏ចាប់ផ្តើមហ្វឹកហាត់ការងារ នៅអង្គការ Action Aid កម្ពុជា ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនង អស់រយៈពេលជាង ៨ខែ ។ នាដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩ កញ្ញាបានចាប់ផ្តើមក្លាយជាជំនួយការផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។


កញ្ញា អេង មុយហួង
មន្រ្តីតំបន់- ជំនួយការគម្រោង
mouyhoungeng@ticambodia.org

កញ្ញា អេង មុយហុង បានចូលជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានតួនាទីជាជំនួយការគម្រោងនៃការផ្តល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជន នៅខេត្តរតនៈគិរី។ នៅឆ្នាំ២០១៤ មុនពេលចូលរួមជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា មុយហុង ធ្លាប់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ កញ្ញា អេង មុយហុង ធ្លាប់បានធ្វើការក្រៅម៉ោង ជាមួយអង្គការអនុផលព្រៃឈើ រយៈពេលខ្លីផងដែរ។ កញ្ញា ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រ នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោត រយៈពេល៣ខែ។ បន្ទាប់មក កញ្ញា ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាជំនួយការរដ្ឋបាល នៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើរយៈពេល១ឆ្នាំកន្លះទៀត។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារទាំងអស់នេះ កញ្ញា អេង មុយហុង បានរៀបចំទំនាក់ទំនង ធ្វើការក្នុងសង្គមប្រមូលថវិកា ទៅសង់បណ្ណាល័យឱ្យជនជាតិដើមភាគតិច បានបង្រៀន រៀបចំឯកសារ ធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងការស្រង់មតិ ធ្វើរបាយការណ៍ ការសម្របសម្រួល និងការកសាងសមត្ថភាពក្រុម។ លើសពីនេះទៅទៀត កញ្ញា អេង មុយហុង ក៏មានជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរ ។ កញ្ញា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នៅខេត្តរតនៈគិរី។


លោក សៅ ធី
មន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យា
sthy@ticambodia.org

លោក សៅ ធី បានចូលរួមក្រុមការងារនាថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។ លោកធី មានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាន័រតុនក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារជាង៦ឆ្នាំមកហើយ ក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ជាមួយវិស័យឯកជន។ ការងារដំបូងរបស់លោក គឺជាស្មៀនបញ្ចូលទិន្នន័យ នៅក្រុមហ៊ុន Neos (Cambodia) Inc. ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ គាត់គឺជាបិគ្គលិកព័ត៌មានវិទ្យានៅសណ្ឋាគារ ខាដាមុំ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដែលជាកន្លែង ដែលគាត់បានធ្វើការ រៀន និងពង្រឹងសមត្ថភាពខាងព័ត៌មានវិទ្យារបស់គាត់។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ គាត់បានបម្រើការងារនៅបុរី ឌឹមេគង្គរ៉ូយ៉ាល់ ដែលចាប់ផ្តើមជាបុគ្គលិកព័ត៌មានវិទ្យា បន្ទាប់មកក៏បានដំឡើងតំណែងជាប្រធានក្រុមផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីដឹកនាំក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ គាត់បានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីមួយឈ្មោះ Corarl Co., Ltd ជាប្រធានក្រុមផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា អស់រយៈពេលជាង២ឆ្នាំផងដែរ។


លោក ទ្រីសុខា
អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
tsokha@ticambodia.org

លោកទ្រី សុខា បានចូលរួមក្នុងក្រុមនេះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំ ធ្វើការផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល លោកមានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងនិងអនុលោមភាព។ មុនពេលចូលបម្រើការនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា លោកបានធ្វើការជាមួយអង្គការម៉ារីស្តូបកម្ពុជា ជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ, PCG& Partner ជាប្រធានប្រឹក្សាយោបល់, នៅគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (ស៊ីស៊ីស៊ី) ជាអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ, វីសិនហ្វាន់ជា គណនេយ្យករ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការវិភាគអាជីវកម្ម ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងថវិកា រួមទាំងការផ្តល់ដំបូន្មានបន្ថែមលើបញ្ហាគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងារ។ សុខា ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម (MBA) លើមុខជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ (បរិញ្ញាបត្រ) ផ្នែកគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។


លោកស្រី សេង សូរិយា
បុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុ
soryaseng@ticambodia.org

លោកស្រី សេង សូរិយា ជាមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។ មុនពេលបម្រើការងារជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា លោកស្រី សូរិយា ជាបុគ្គលិកហិញ្ញវត្ថុនៅអង្គការហ្រ្វេន អ៊ីនធឺណេហ្សិនណល។ លោកស្រីបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសង្គម ជាច្រើនជាមួយអង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន។


កញ្ញា សួន ម៉ារីណា
ជំនួយការកម្មវិធីពង្រឹងសុចរិតភាពអាជីវកម្ម
maryna.soun@ticambodia.org

កញ្ញា សួន ម៉ារីណា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ ការគ្រប់គ្រងសហគ្រិន ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រៅពីនេះ បច្ចុប្បន្ន ម៉ារីណា ក៏ជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។ កញ្ញា បានចូលរួមសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើន ដូចជាមន្រ្តីស្ម័គ្រចិត្ត នៅនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តថ្នាក់បឋមសិក្សា។

កញ្ញាបានធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដូចជាមន្រ្ដីស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្ដនៅបឋមសិក្សាជាមួយអង្គការមូលនិធិសន្តិភាពសកលប្រចាំនៅកម្ពុជា ជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ខ្មែរជាមួយក្រុមរីកសាយ និងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីអប់រំជាមួយសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តជាដើម ។ ក្រៅពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត ម៉ារីណា ក៏ធ្វើការជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (BDLINK) ។


កញ្ញា ឡាយ ដារី
ជំនួយការរដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស
DaryLay@ticambodia.org

កញ្ញា ឡាយ ដារី បានចូលរួមជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ មុនពេលចូលរួមជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា កញ្ញាធ្លាប់បានចូលរួមសកម្មភាព ការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដូចជា គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និង បរិស្ថាន នៅអង្គការសម្ព័ន្ធសកលសន្តិភាពកម្ពុជា និងជាអ្នកបកប្រែជាមួយមូលនិធិចក្ខុខ្មែរ។

កញ្ញាជាសមាជិកមួយរូបក្នុងក្រុម ដែលធ្វើគម្រោងលើកស្ទួយ មួកត្នោតនិងបរិច្ចាគប្រាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាក៏ធ្លាប់ជាអ្នកហាត់ការផ្នែកធនធានមនុស្សនៅអង្គការ People in Needអស់រយៈពេលប្រាំមួយខែ។ សព្វថ្ងៃ កញ្ញាសិក្សាបរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធីអន្តរជាតិ(២០១៦-២០១៩) និងបរិញ្ញាបត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅ វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស(២០១៦-២០២០។