កម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលមានឈ្មោះថា “កម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង” ដែលជួយបង្កើនសមត្ថភាពយុវជនដើម្បីដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។

ខ្ញុំលែងទទួលយកប្រាក់សំណូកទៀតហើយ

“កាលពីមុន ពេលដែលពួកគេឱ្យលុយខ្ញុំ ៥,០០០រៀល ខ្ញុំទទួលយកវា ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនធ្វើដូចនេះទៀតទេ”។ នេះជាពាក្យសំដីពិតដែលលោកស្រី សុខ ចន្ធី បាននិយាយទាក់ទងនឹងលុយក្រៅផ្លូវការ ដែលពីមុនគេផ្តល់ជាសគុណជូនគាត់ជាធម្មតាក្នុងការចេញសំបុត្រកំណើត។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ លោកស្រី សុខ ចន្ធី មេឃុំរងទីមួយប្រចាំឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពតត្រូវបានគេចាត់ឱ្យទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអភិបាលកិច្ចល្អ និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយ CWDCC និងផ្តល់មូលនិធិដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ គាត់បាននិយាយរៀបរាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្តោតលើតម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទី និងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់។ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមវគ្គនេះហើយ គាត់ និងក្រុមការងារ ព្រមទាំងប្រជាជននៅក្នុងឃុំបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ចំពោះអំពើពុករលួយយ៉ាងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ គាត់បាននិយាយថា គាត់បានដឹង និងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ហើយគាត់បានយល់ច្បាស់ពីអភិបាលកិច្ចល្អផងដែរ។ គាត់បានបន្ថែមថា ឥឡូវនេះគាត់បានរកឃើញថាវាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការពន្យល់ពាក្យអភិបាលកិច្ចល្អ និងអំពើពុករលួយទៅកាន់អ្នកភូមិ ដែលពីមុនមកគាត់មិនហ៊ាននិយាយបកស្រាយដោយសារតែគាត់មិនយល់ច្បាស់អំពីន័យទាំងនោះ។ ជាមួយនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្រីក្រ លោកស្រី ចន្ធី តែងតែទទួលយកលុយ ២,០០០រៀល ឬច្រើនជាងនេះពីមនុស្សដែលបានមកធ្វើសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ សំបុត្រកំណើត ឬឯកសារផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ គាត់ឈប់យកលុយដូចនោះទៀតហើយ។ ជាឧទាហរណ៍មួយ ស្ត្រីម្នាក់ដែលទើបតែនឹងងើបឡើងវិញពីភាពសម្រាលកូន ហើយប្ដីរបស់នាងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ បានមកធ្វើសំបុត្រកំណើតសម្រាប់កូនដែលទើបនឹងកើតរបស់នាងនៅសាលាឃុំ។ ដោយមានការអាណិតអាសូរចំពោះនាង លោកស្រីចន្ធី បានរៀបចំសំបុត្រកំណើត និងបានយកវាទៅដល់ផ្ទះរបស់ស្ត្រីនោះ។...
Read More

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា បានលើកទឹកចិត្តខ្ញំុអោយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃ

ភា ឌីស្កូ គឺជានិស្សិតឆ្នាំទីបួន ដែលមានអាយុ ២០ ឆ្នាំនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ។ ឌីស្កូ បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីអបអរទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិនិងអន្ដរជាតិនៅក្នុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ។ សម្រាប់រូបគាត់ផ្ទាល់ ចំនុចដែលមានឥទ្ធិពលមួយក្នុងចំនោមចំនុចដែលគាត់ទទួលបានពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា គឺរូបគាត់បានផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេស ដែលជាលទ្ធផលបានជំរុញអោយគាត់ទៅចូលរួមសកម្មភាព និងកម្មវិធីនានារបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់សុចរិតភាព អភិបាលកិច្ចល្អ ព្រមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ តាមរយៈកម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ឌីស្កូបានរៀនសូត្រច្រើនពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងអភិបាលកិច្ចល្អ។ គាត់បានពន្យល់ថា «ដំបូងខ្ញុំបានរៀនពីតើអ្វីទៅជាអំពើពុករលួយ ។ ខ្ញុំបានរៀនអំពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃអំពើពុករលួយ និងទម្រង់របស់វា ។ ខ្ញុំក៏បានរៀនអំពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយផងដែរ» ។ ចំណេះដឹងដែលទទួលបាន បានផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងអាកប្បកិរិយារបស់ឌីស្កូចំពោះអំពើពុករលួយ ។ គាត់បាននិយាយថា «ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់បំផុតនោះ គឺថាខ្ញុំហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សុចរិត និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា» ។ ហេតុផល ឌីស្កូបានផ្តួចផ្តើម និងអនុវត្តគម្រោង និងសកម្មភាពជាច្រើនដែលរូបគាត់បានគិតថានឹងអាចជួយលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនៅក្នុងសង្គម ។ គម្រោងដំបូងបំផុតដែលរូបគាត់ និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានរៀបចំ និងបានអនុវត្តដោយជោគជ័យ គឺជាគម្រោងមួយដែលមានគោលដៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុង ឃុំភ្នំសំពៅ ខេត្តបាត់ដំបង...
Read More

ក្រុមការងារហ្វឹកហាត់យុវជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ (TI) កំពុងចាប់ផ្ដើមគម្រោងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

មេឃុំរងដែលក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

លោក ឃួន អាត បានធ្វើការជាមន្រ្តីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំមកហើយ ចាប់តាំងពីមុខតំណែងជាជំនួយការមេឃុំរហូតក្លាយជាមេឃុំរងទី១។ ជាអ្នកតំណាងឱ្យសង្កាត់កំពង់បាយ នៅក្នុងក្រុងកំពត ខេត្តកំពត លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន ៣ថ្ងៃ ស្ដីពី “អភិបាលកិច្ចល្អ និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” ដែលបានរៀបចំឡើងនៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងស្រ្ដីនៅកម្ពុជា ចូលរួមសហការជាមួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ បន្ទាប់ពីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរួច លោកបានសង្កេតឃើញការផ្លាស់ប្ដូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនគាត់ និងអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់។ ដូចដែលគាត់បាននិយាយ “អភិបាលកិច្ចល្អ ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងតម្លាភាពគឺជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការពីលើ។ ពួកវាជាចំណុចរសើបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ហើយពួកយើងត្រូវបានបញ្ជាឱ្យធ្វើការទៅលើពួកវាសព្វថ្ងៃនេះ។” ក្រៅពីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ លោក ឃួន អាត ក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថា នៅក្នុងពេលកន្លងមក ទាំងប្រជាជន និងមន្រ្តីឃុំមិនបានយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងតម្លៃសេវាសាធារណៈ។ ជាលទ្ធផល ប្រជាជនតែងតែបង់ប្រាក់សម្រាប់សម្រួលសេវាសាធារណៈ ហើយមន្រ្តីក៏ទទួលយកប្រាក់ទាំងនោះ។ ក៏ប៉ុន្ដែ បន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរួច លោកមិនត្រឹមតែបង្កើនចំណេះដឹងរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយ និងអភិបាលកិច្ចល្អទេ លោកថែមទាំងបានកែប្រែរបៀបដែលលោកអនុវត្តការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោក។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត លោកបានចែករំលែកព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងបានជូនដំណឹងពួកគេអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងតម្លៃសេវាសាធារណៈ។ បន្ទាប់ពីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរួច លោក ឃួន អាត បានចែកចាយផ្ទាំងរូបភាពចំនួន...
Read More

កម្មវិធីបោះជំរំយុវជន ស្តីពីការពង្រឹងអំណាចយុវជន ក្នុងការលើកស្ទួយតម្លាភាព និងសុចរិតភាព (YETI)

ក្លាយជាយុវជនឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងការបោះជំរុំយុវជន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាព នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា! កម្មវិធីបោះជំរំយុវជន ស្តីពីការពង្រឹងអំណាចយុវជន ក្នុងការលើកស្ទួយតម្លាភាព និងសុចរិតភាព (YETI) នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងចំនួន ៥០ រូប ដែលមកពី YLP1, YLP2, YLP3, YETI1, YETI2, YETI3, និង IYC (យុវជនមកពីខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកំពត ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តស្ទឹងត្រែង នឹងត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាព) ។ ប្រកម្មវិធីបោះជំរំយុវជន នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមធ្វើការរួមគ្នា ក្នុងការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងការប្រមូលផ្ដុំគំនិត ទាក់ទងនឹង សុចិរិតភាព និងការបោះឆ្នោត ប្រកបដោយតម្លាភាព។ ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ៖ ៨ កញ្ញា ២០១៦! សំណុំបែបបទកម្មវិធីនេះអាចត្រូវបានទាញយកនៅទីនេះ

សេចក្តីស្នើរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ សូមគោរពជូន ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឪម យិនទៀង ទេសរដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ កម្មវត្ថុ៖ សេចក្តីស្នើរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ ថ្ងៃនេះ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដែលបានដឹកនាំនៅក្នុង ដំណើរការ ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ បានបង្ហាញជាផ្លូវការនូវ សេចក្តីព្រាងបឋម នៃច្បាប់នេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទីពីរ ។ តាងនាមអោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា យើងខ្ញុំសូមសំដែងនូវសេចក្តីសោមនស្ស  ដោយបានឃើញការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្នុងដំណើរ ការរៀបចំតាក់តែងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះ ។ តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់មួយនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបោះមួយជំហានទៀតស្របតាមនិន្នាការអន្តរជាតិ ។ ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីចូលរួមចំណែកឡើកកម្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត  ផ្តល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ I- វិសាលភាពនៃច្បាប់ វិសាលភាពនៃច្បាប់នេះគួរតែពង្រីកអោយបានទូលំទូលាយ និងជៀសវាងចន្លោះប្រហោង ឲ្យអស់លទ្ធភាព ។ ដោយឡែកសេចក្តីព្រាងបឋមបបច្ចុប្បន្ន (មាត្រាទី ៣ និង មាត្រាទី ៤ ចំណុចទី៩)      បានកំណត់វិសាលភាពដែលមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតដោយអនុវត្តតែទៅលើការរាយការណ៍ពីការប្រព្រឹត្តិមិនត្រឹមត្រូវ ដែលអាចជាបទល្មើសពុករលួយ ឬកំហុសខាងវិន័យ...
Read More

លទ្ធផលនៃមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និង ប្រឹក្សាយោបល់ផែ្នកច្បាប់

សេចកី្តប្រកាសពត៌មាន អំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នតុលាការ ស្ថាប័នប៉ូលិស និង ស្ថាប័នសាធារណៈ គឺជាការព្រួយបារម្ភណ៍ដ៏ចម្បងរបស់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីនៃអំពើពុករលួយ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ – នៅថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់ផែ្នកច្បាប់ នៃអង្គការ     តម្លាភាពកម្ពុជា (TI Cambodia) បានចុះផ្សាយទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីចំនួនករណីដែលមជ្ឈមណ្ឌល បានផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ជូនជនរងគ្រោះ និងសាក្សីនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ មជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់ផែ្នកច្បាប់ បានទទួលករណីសរុប ចំនួន ១៩១ ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយ ។ ករណីជាច្រើនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ មានទម្រង់ជាអំពើពុករលួយខុសៗគ្នា ដែលកើតឡើងក្នុងវិស័យធំៗចំនួន ៥ គឺ៖ វិស័យសាធារណៈ តម្លៃសេវាសាធារណៈ តុលាការ ប៉ូលិស វិស័យអប់រំ។ ទិន្នន័យ បានបង្ហាញអោយដឹងថា ទម្រង់នៃអំពើពុករលួយដែលបានកើតឡើងជារឿយៗ រួមមាន ការជំរិតទារប្រាក់ (៤១%) ការសូកប៉ាន់ (៣៨%) និងការកេងប្រវ័ញ្ចថវិកាឬការបោកប្រាក់ (១៦%) ។ ស្ថាប័នតុលាការ ស្ថាប័នប៉ូលិស និងស្ថាប័នសាធារណៈ នៅតែជាស្ថាប័នដែលមានកំរិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចាប់តាំងពីការចាប់ដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ ២០១៣ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ...
Read More

កម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីសុចរិតភាព

អង្គការតម្លាភាព សូមស្វាគមន៍! អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ព្រមទាំងសាធារណៈជនទាំងអស់គ្នា ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរបស់យើងខ្ញំុ ដែលមានឈ្មោះថា “ជិះកង់ដើម្បីសុចរិតភាព” នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណៈជន ទៅលើសុចរិតភាព និងតម្លាភាព ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្ដប្រជាពលរដ្ឋឱ្យស្រឡាញ់សុខភាព និងបរិស្ថានផងដែរ ។ ទីតាំងចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍កម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីសុចរិតភាពនេះ គឺស្ថិតនៅវត្តសិរីមង្គល គៀនឃ្លាំង (ត្រើយខាងកើតស្ពានជ្រោយចង្វារ) ដល់ទីផ្ដាច់ ព្រ័ត្រដែលស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្សា កោះរកា (ស្ពានព្រែកតាមាក់) ដែលមានចម្ងាយសរុបប្រមាណ ២៥ គីឡូម៉ែត្រ។ ដើម្បីជាការគាំទ្រនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការប្រមូលមូលនិធិសាធារណៈ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីបង្កើនការចូលរួមពីសាធារណៈជនក្នុងការលើកកម្ពស់សុចរិតភាព យើងខ្ញំុស្នើរសំុការចូលរួមចំណែកវិភាគទានក្នុងការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ ចំនួន ១០ ដុល្លារសម្រាប់សាធារណជន ឬ ចំនួន ៥ ដុល្លារសម្រាប់សិស្សនិស្សិត ។ មូលនិធិទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះ ហើយចំពោះមូលនិធិដែលនៅសល់ នឹងត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់គាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញំុដើម្បីចុះឈ្មោះ ៖ ០១៥ ៩៤២ ៨៦៤ ឬ ០៦៩ ៩២៣ ៤៤៣ ។

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានស្តីពីសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៦

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ – លទ្ធផលនៃសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយ (CPI) ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្តូរនៅឡើយ។ ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុដដែល ដូចឆ្នាំមុនពោលគឺ ពិន្ទុ២១ ដោយផ្អែកលើមាត្រដ្ឋានសកលពី ០(ពុករលួយខ្លាំង) ទៅ១០០(ស្អាតស្អំខ្លាំង) និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១៥៦ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន១៧៦ ។យ៉ាងណាមិញ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៦នេះ គឺដោយសារសន្ទស្សន៍ឆ្នាំនេះបានរាប់បញ្ចូលប្រទេសចំនួន៨ថែមទៀត។ ហេតុដូចនេះយើងមិនអាចបកស្រាយថា ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៦ អន់ជាងឆ្នាំ២០១៥ឡើយ ។ លទ្ធផលឆ្នាំ២០១៦ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា បើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនក្តី ក៏ភាពប្រសើរឡើងដ៏តិចតួចទាំងនោះ មិនទាន់អាចផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញ សហគមន៍ជំនួញ និងសាធារណជននៅឡើយ។ ជាក់ស្តែងអនុសាសន៍ជាមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលបានផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញការខាងអភិបាលកិច្ច និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលយកមកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលាឡើយ។ ជាការពិត សម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាប់ជានិច្ចដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនិងកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗ ដោយផ្តោតលើកំណែទម្រង់វិស័យតុលាការ ការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន និងច្បាប់ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ។ លើសពីនេះទៀត អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាមួយចំនួន នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈ ដោយរួមបញ្ចូលទាំង ប្តី ប្រពន្ធ និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត យើងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៃឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក៏ដូចជាការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាបក្សពួកនិយម និងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈ។ ជាអកុសលមកដល់ពេលនេះ លទ្ធផលដែលធ្វើបាន គឺមានកម្រិតតិចតួច ហើយការអនុវត្តនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយ។ ខណៈដែលពិន្ទុរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៦មិនបានប្រែប្រួល ក៏មានការប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើន៦ពិន្ទុ (ពី២២ ទៅ២៨) ប្រទេសឡាវបានកើន៥ពិន្ទុ (ពី២៥ ទៅ៣០) ប្រទេសវៀតណាមបានកើន២ពិន្ទុ (ពី៣១ដល់៣៣)។ ដោយទ្បែក ប្រទេសសិង្ហបុរីបានថយ១ពិន្ទុ (ពី៨៥ ចុះមក៨៤) ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថយ១ពិន្ទុ (ពី៥០ ចុះមក៤៩) និងប្រទេសថៃបានថយ៣ពិន្ទុ(ពី៣៨ ចុះមក៣៥)។ លោក ឱក...
Read More