ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក សឿង សារឿន 

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Soeung SaroeunSoeung Saroeunលោក សឿង សារឿន គឺជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាប់ឆ្នោតចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។ ក្នុងនាមជាស្ថាបនិកមួយរូបរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា លោកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីពេលកកើតដំបូងរបស់អង្គការនេះមក។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល១៣ឆ្នាំ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតួនាទីផ្នែកប្រតិបត្ដិការ និងការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។ រយៈពេលជាង៦ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ លោកធ្វើការនៅគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC) ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការជាន់ខ្ពស់ និងជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកការប្រតិបត្តិល្អរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល។

លោកគឺជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំក្រុមការងារលើភាពជាដៃគូ និងវិមជ្ឈការផងដែរ ដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុក ហើយលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនបីផ្សេងទៀតដូចជា៖ អង្គការគ្រួសារយើង (រាជធានីភ្នំពេញ) អង្គការក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (ខេត្តក្រចេះ) និងអង្គការសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (ខេត្តកំពង់ចាម)។ លោកសារឿនបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកការគ្រប់គ្រងទូទៅពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ លោកក៏បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ និងគណនេយ្យភាពសង្គមពីសាលាអាតេណេអូ (Ateneo School of Government) ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ។ Conflict of Interest


លោក ណរបឺត ក្លាយន៍ (Norbert Klein)
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Norbert KleinNorbert Kleinលោក Norbert Klein គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤។ លោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩០គឺជាតំណាងប្រចាំប្រទេសឱ្យអង្គការLutheran World Service ដែលធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មទាក់ទងនឹងការពង្រីកបណ្ដាញអន្ដរជាតិ និងក្រសួងអប់រំទាក់ទងនឹងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ឆ្នាំ១៩៩៤ លោកបានជួយក្នុងការបង្កើតវេទិកាបើកទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក្រោយមកបានប្ដូរទៅជាវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយវិញដែលធ្វើការលើការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម។ នៅក្នុងឆ្នាំដដែល លោកបានបង្កើតសេវាផ្តល់អ៊ីនធឺណិតជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់មកគឺការបង្កើតអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតតំណាងប្រទេសកម្ពុជា (.kh) ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦។ ឆ្នាំ១៩៩៩ លោកបានជួយរៀបចំនិយមន័យភាសាខ្មែរ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយូនីកូដអន្តរជាតិដែលនាំឱ្យលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Order of Monisarapon។

តាមការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិត លោកបានបង្កើនចំនួនការពិភាក្សាជាក្រុមតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតមុនពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា ហ្វេសប៊ុក និងទ្វីធ័រក្លាយជាឧបករណ៍ពេញនិយមក្នុងការទំនាក់ទំនងបើកចំហបែបនេះ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ លោកបានចាប់ផ្តើមបោះពុម្ភផ្សាយ The Mirrorសម្រាប់កាសែតភាសាខ្មែរនៅក្នុងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស។ ដំបូងឡើយ ការបោះពុម្ភមានតែលើកាសែតប៉ុណ្ណោះ ក្រោយមកក៏មាននៅតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរដោយផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសក្ដានុពលសំខាន់ៗនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់កិច្ចសន្ទនារវាងទស្សនៈសាធារណៈដោយផ្អែកលើព័ត៌មានទាំងក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ។ អ្នកអានបានកើនឡើងដល់ជាង ១០០០០នាក់ក្នុងមួយខែៗនាឆ្នាំ២០១០ មុនពេលThe Mirrorត្រូវបានផ្អាកដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក Norbert Klein សព្វថ្ងៃកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តកែបនៅលើកសិដ្ឋានម្រេចមួយដោយផ្តោតចំនូលចិត្តលើវិស័យកសិកម្មសរីរាង្គ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ។ លោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)ផងដែរ។ Conflict of Interest


លោក ឡោ សាលី
សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Lor SalyLor Salyលោក ឡោ សាលី មានបទពិសោធន៍អាជីពការងារ២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យឯកជន និងកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងផ្នែកការបញ្ជាទិញអាជីវកម្មជួរមុខ និងផ្នែកប្រតិបត្តិការ។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកធ្វើការនៅធនាគារANZ Royalក្នុងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិការផ្នែកសេវាកម្មសម្រាប់បុគ្គល។ ពីមុនមក លោកបានបំពេញការងារជាប្រធានគ្រប់គ្រងសាខាធនាគារANZ Royal ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ និងជាប្រធានផ្នែកសេវាប្រាក់កម្ចី។ ដោយទទួលស្គាល់នូវសមិទ្ធផលការងាររបស់លោក លោកបានក្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៃកម្មវិធីពានរង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ២០១១។ មុនពេលចូលធ្វើការនៅធនាគារANZ Royal លោកបានធ្វើការងារក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ច និងជាសាស្រ្តាចារ្យថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សាផងដែរ។ លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលពីសាកលវិទ្យាល័យVictoria ប្រទេសអូស្រ្តាលីក្នុងឆ្នាំ២០០៣ និងជាអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(AusAID)។ Conflict of Interest


លោក ថន វណ្តុង
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Thorn VandongThorn Vandongលោក ថន វណ្តុង គឺជាស្ថាបនិកមួយរូប និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥មក លោកបំពេញការងារជានាយកប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិក របស់អង្គការសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (BSDA) ព្រមទាំងជាប្រធានបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងពលកម្មកុមារផងដែរ ហេីយលោក បានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលើក កម្ពស់តម្លាភាព និងសង្គមគ្មានអំពើពុករលួយ នៅកម្ពុជា។

ពីមុនមក លោកបានធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាពន្លឺ ថ្ងៃអាទិត្យ សាខាខេត្តកំពង់ចាមក្នុងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិផងដែរ។ លោក វណ្ដុង បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រង ធនធាន មនុស្ស នៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច(UME) ខេត្តកំពង់ចាមក្នុងឆ្នាំ២០១០។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ព្រះតេជគុណបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការណែនាំ ការហ្វឹកហាត់ និងដំណើរ ទស្សនកិច្ច (MCEV)តាមរយៈកម្មវិធីរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីគណនេយ្យភាពសង្គម (PECSA)ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ក្រោមគម្រោងធនាគារពិភពលោក។ លើសពីនេះទៀត លោក វណ្ដុងបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ និងគណនេយ្យភាពសង្គមពីសាលាអាតេណេអូ (Ateneo School of Government) ប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ។ Conflict of Interest


កញ្ញា វង្ស សុជាតា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Vong SocheataVong Socheataកញ្ញា វង្ស សុជាតា បានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។ កញ្ញាគឺជាអ្នកឯកទេសគំរោងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ចនៅទីភ្នាក់ងារUSAID។ ការងាររបស់កញ្ញាគឺផ្តោតលើការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសស្តីពីការបោះឆ្នោត និងដំណើរការនយោបាយ និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ពីឆ្នាំ២០០៩-២០១៣ កញ្ញាគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ កញ្ញាគឺជានាយកគ្រប់គ្រងមួយរូបនៃក្រុមបញ្ញាវ័ន្តកម្ពុជា(CAMPRO) ដែលជាបណ្តាញក្រុមបញ្ញាវ័ន្តកម្ពុជាជាង5០០នាក់ធ្វើការនៅស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា។ កញ្ញាគឺជានាយកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ CamproPost ដែលធ្វើការចុះផ្សាយអត្ថបទ សំណេរអត្ថាធិប្បាយ ការពិភាក្សា គំនិត និងឯកសារនានាដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ លើសពីនេះ កញ្ញាបានសរសេរអត្ថបទគំនិតសំខាន់ៗជាច្រើនដែលបណ្តុះនូវទស្សនទានល្អៗក្នុងវិស័យនយោបាយ ការអភិវឌ្ឍ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងយុត្តិធម៌សង្គម។ កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ Conflict of Interest


អតីតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឱក សេរីសោភក្តិ៍
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ឱក សេរីសោភក្តិ៍ កើតនៅរាជធានីភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥២។ លោកមានកូនពីរនាក់៖ កូនប្រុសម្នាក់ និងកូនស្រីម្នាក់។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងឆ្នាំ១៩៨១នៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំង។អំឡុងពេលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកបានចូលរួមចលនានយោបាយជនភៀសខ្លួនជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម។ ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៨១-១៩៩២ លោកបានចូលរួមជាមួយរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនខ្មែរ-ថៃដែលជារណសិរ្សមិនប្រកាន់លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត។ លោកបានបំពេញតួនាទីជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣ដែលត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ចន្លោះឆ្នាំ១៩៩៣-១៩៩៨ លោកបានធ្វើជាទីប្រឹក្សា និងជានាយកខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ។ អំឡុងឆ្នាំ១៩៩៩-២០០៣ លោកបានបំពេញការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ នៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) គឺជាកន្លែងដែលលោកបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនស្តីពីការបង្ការទំនាស់ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣មក លោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យដល់ស្ថាប័នជាតិ និងអន្ដរជាតិជាច្រើនរួមមាន៖ អង្គការUNDP, ធនាគារពិភពលោក, ទីភ្នាក់ងារជំនួយអូស្រ្តាលីAusAID, អង្គការDFID, ទីភ្នាក់ងារជំនួយUSAID, គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ល។ ដោយផ្ដោតទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ច ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ និងការគ្រប់គ្រងទំនាស់។ លោកបានចំណាយពេលមួយផ្នែកធំនៃជីវិតរបស់លោកក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នយោបាយនិងសង្គមទៅកាន់ក្រុមយុវជន និងនិស្សិតទាំងនៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ 


លោក ហង្ស ឆាយា
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ហង្ស ឆាយា ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិរបស់វិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ (KID) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៧មក។ តាមរយៈការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសឱ្យលោកទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនរួមមាន៖ ប្រទេសចិន អូស្ត្រាលី អាល្លឺម៉ង់ និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម។ ស្នាដៃរបស់លោកឆាយាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះផ្សាយជាច្រើនដង ជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨។ លោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការមួយចំនួនផងដែរដូចជា៖ អង្គការ UNESCAP, សមាគមអតីតនិស្សិតកម្ពុជាទៅរៀននៅអូស្រ្តាលី, ក្រុមមេធាវីជំនួស (ប្រទេសហ្វីលីពីន), មូលនិធិប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ (KDF, កូរ៉េខាងត្បូង) និងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (CHRAC) ដែលលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធាននៅឆ្នាំ២០១០។ លោកឆាយាទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រពីសិក្ខាសាលាស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំទីក្រុងGeorgetownឆ្នាំ២០០៩ និងវិញ្ញាបនបត្រការអប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបចីរភាព (ESD CIDA)។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តបរិស្ថានពីសាកលវិទ្យាល័យអូស្រ្តាលី។


លោក ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ឧកញ៉ាបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ លោកបណ្ឌិតគឺជាស្ថាបនិក ជាប្រធានចាងហ្វាង និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកបណ្ឌិតបំពេញការងារជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ទីប្រឹក្សាប្រធានក្រុមកាយរិទ្ធិកម្ពុជា សមាជិកក្រុមទីប្រឹក្សារបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការយុវតារាកម្ពុជា និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំCamTESOL។ មុនពេលចាប់ផ្តើមបើកស្ថាប័នអប់រំMJQ លោកបណ្ឌិតធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំរយៈពេលបួនឆ្នាំទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួនបី។ ការងារចុងក្រោយរបស់លោកបណ្ឌិតគឺជាព្រឹទ្ធបុរស និងសាស្រ្តាចារ្យរងនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ លោកបណ្ឌិតបានទទួលកិត្តិនាមជាYoung Eminent Overseas Chineseប្រចាំឆ្នាំពីការិយាល័យកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់ចិននៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ លោកបណ្ឌិតទទួលបានរាជក្រឹត្យប្រទានគ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌចំនួនពីរគឺ៖ ថ្នាក់មហាសេនាបតី និងថ្នាក់ឧកញ៉ាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនី ចំពោះការងារកសាងសមិទ្ធិផលរបស់លោកក្នុងសហគមន៍ ពិធីសប្បុរសធម៌ និងការឧបត្ថម្ភជាច្រើន។ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ លោកបណ្ឌិតបានទទួលពានរង្វាន់SME One Asia Awards 2012ពីក្រុមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅពីសាលាវេជ្ជសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលSpartanក្នុងSt. Lucia/Santa Teresaក្នុងរដ្ឋញូវម៉ិចស៊ីកូ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈផ្នែកការអនុវត្តសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យម៉ាសាជូស៊ែតក្នុងរដ្ឋAmherst។ លោកបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាPre-Medពីសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាក្នុងរដ្ឋBerkeley។


កញ្ញា កឹម ស៊ីថេន
សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កញ្ញា កឹម ស៊ីថេន បានចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៤។ កញ្ញា គឺជានាយកក្នុងស្រុករបស់ធនាគារ ANZ Royal និងមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវិនិយោគធំរបស់អតិថិជនក្នុងស្រុក។ ពីមុនមក កញ្ញាធ្លាប់បានបម្រើការងារឲ្យវិទ្យាស្ថានធនធានអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ អ្នកស្រីបានបម្រើការងារជាជំនួយការស្រាវជ្រាវ ផ្តោតទៅលើគម្រោងផ្តល់មូលនិធិដោយធនាគារពិភពលោក “ការចាកចេញពីភាពក្រីក្រ” ។ លើសពីនេះទៀត កញ្ញាក៏ជាសមាជិកសកម្មនៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ។ កញ្ញាបានទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

លោកស្រី ហួត រតនៈ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី ហួត រតនៈ គឺជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ លោកស្រីគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការផ្ដល់យោបល់កម្មវិធីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាឈ្មោះ “អភិបាលកិច្ចល្អថ្នាក់មូលដ្ឋាន” (DFGG) ដែលក្នុងនោះលោកស្រីជាអ្នកផ្តល់យោបល់ជាយុទ្ធសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់។ លើសពីនេះ លោកស្រីក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា និងជាសមាជិកក្រុមការងារកម្ពុជា (CWG) ដោយផ្ដោតលើការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។ កន្លងមក លោកស្រីបានបំពេញការងារជានាយករងកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីសមភាព(MAE)នៅអង្គការផេកកម្ពុជា(Pact Cambodia)ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ដល់ឆ្នាំ២០១០។ កាល១០ឆ្នាំមុននោះទៀត លោកស្រីគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវេទិកាបើកទូលាយនៅកម្ពុជា(OFC)ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តួចផ្តើមការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ លោកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្មជំនាញគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ី(IIC)នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦។


លោកស្រី ស៊ុន ចាន់សេន
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី ស៊ុន ចាន់សេន គឺជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកស្រីគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់អង្គការខុមហ្វ្រែល និងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា(CHRAC)។ លោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរ(KYA)ដែលជាអង្គការយុវជនលេចធ្លោមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងតួនាទីនេះ លោកស្រីបានជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ លោកស្រីធ្លាប់មានតួនាទីជាមន្រ្តីផ្នែកធនធានមនុស្សនៅធនាគារភីអីល (PL Bank Plc.) និងជាមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលនៅអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)។ អំឡុងឆ្នាំ២០០២-២០០៦ លោកស្រីបំពេញការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៅសមាគមយុវជនខ្មែរដោយចូលរួមនៅក្នុងរៀបចំផែនការ និងប្រព័ន្ធការងារ ការចងក្រងសហគមន៍ ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងការអនុវត្តគម្រោង។ លោកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០០៩ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឆ្នាំ២០០១។ តាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក លោកបានទៅទស្សនៈកិច្ចនៅ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសស៊ុយអែត និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើម។